Bil Kod Kursus  Jenis Tugasan Dijangka Siap Tarikh Hantar
1 DCE3001 Membina  Laman Web PeribadiMembina Acces 10.2.2008 15.2.2008
2 DCE3101 Mencari organisasi Jabatan dan menghurai fungi Jabatan Sumber Manusia 10.2.2008 15.2.2008
3 DCE3301 Maklumat latihan yang pernah hadiri 10.2.2008 15.2.2008
4 KOM3403 Membina rangka teks ucapan 10.2.2008 15.2.2008 
Advertisements